Hvem er vi

Vores webstedsadresse er: https://strata.dk.

Hvilke personlige data vi indsamler og hvorfor vi indsamler det

Kommentarer

Da der p.t. ikke kan skrives kommentarer, opsamler vi naturligvis ingen data om dette.

Medier

Da der p.t. ikke kan uploades mediefiler, opsamler vi naturligvis ingen data om dette.

Cookies

Vi anvender ingen tracking cookies. Vi anvender tekniske cookies, som er nødvendige for at siden fungerer. Disse indeholder ingen data, der kan føres tilbage til dig. Der bliver dog gemt cookies som indeholder accepten af de tekniske cookies.

Cookies kan ikke indeholde skadelige filer som f.eks. virus eller andet. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledningen på http://minecookies.org/cookiehandtering/.

Indlejret indhold fra andre websteder

Vi anvender ikke noget indlejret indhold, og deler derfor ingen data med andre websteder.

Analytics

Vi anvender Clicky, som er et GDPR-compliant analyseværktøj. Clicky anvender ikke cookies, men bruger alene IP-adresser til at holde styr på, hvem der er hvem. Læs Clicky’s privatlivspolitikker her: https://clicky.com/help/faq/privacy.

Dataopbevaring

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Ved databrud vil alle berørte brugere bliver kontaktet inden for 72 timer med besked om, hvilke data der er gået tabt, samt en vejledning til hvad de skal gøre ved det. Vores første prioritet i en sådan situation er at få lukket sikkerhedshullet for at skabe mindst muligt data-tab for brugerne.

Databeskyttelse

Vi passer på dine data, ligesom vi gør med vores egne, så vi beskytter vores (og dine) data med følgende initiativer, som vi til enhver tid holder opdateret: SSL Kryptering, Firewall, Password styrke godkendelse, logning, overvågning og backup.

Dataopbevaringslængde

Analytiske data arkiveres i 30 dage for at kunne se og følge vores online vækst samt forbedre vores aktivitet.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

Vi gemmer dine personoplysninger så længe vi har en aktiv indgået aftale med dig eller din virksomhed. Når den indgåede aftale er ophørt, opbevarer vi dine personoplysninger så længe vi er forpligtet hertil efter lovgivning, herunder regnskabslovgivningen.

Databrudsprocedurer

Vi benytter os af en opdateret firewall, som til enhver tid giver os besked, hvis vores sikkerhed er blevet brudt, omend dette er via brud i firewall eller et password breach – så bliver vi underrettet hurtigst muligt, hvorefter vi kan tage hånd om situationen. Derudover afgiver vores firewall ugentlige opdateringer på forhindrede forsøg imod vores sikkerhed samt alarm ved forøgede forsøgs-aktivitet, så vi til enhver tid er informeret omkring mulige angreb imod vores (og jeres) data.

Datarettigheder
Eksport og sletning af data

Du har ret til indsigt i den data, vi opbevarer om dig. Du kan bede om at få eksporteret en fil med de personlige data, vi har liggende, heriblandt alt data du har givet os. Hvis du mener der er registreret forkerte eller vildledende oplysninger, har du ret til at få dem rettet, eller komme med indsigelser mod behandlingen af dine personoplysninger. Du kan også bede om, at vi sletter alle personlige data. Dette indbefatter ikke nogen form for data, som vi er forpligtede til at gemme af administrative, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde. Hvis du synes at måden vi behandler dine personoplysninger er forkerte eller vildledende, har du også mulighed for at sende en klage på www.datatilsynet.dk.

Eventuelle henvendelser vedrørende ovenstående kan rettes til info@strata.dk.

Udgiver

Strata Consulting ApS
Parcelvej 124c
2830 Virum
CVR: 40918434

+4530244253
info@strata.dk